...שלום לכולכם

.שעות לשבת בתי הגמר מגרש מלא מפורסמות באזור התוצאות של בית הגמר

.שימו לב
.לכל אחד ואחת ישנה שעת משחק הכתובה במקום השיבוץ בהגרלה
.נא להגיע כ 10 דקות לפני השעה הנקובה

3/4 מגרש
נא להגיע להרשמה בשולחן הקבלה בין 08:30-08:45
!בבקשה להגיע בזמן

מיני טניס
נא להגיע להרשמה בין 9:30 ולא יאוחר מ 10:00

בהצלחה לכולכם