שלום לכולכם

אנחנו לפני סיום תחרות מספר 1 לשנת 2019/20

שעות המשחקים של בתי הגמר פורסמו באזור התוצאות/ בתי הגמר.י
לכל אחד כתובה שעה אישית ברובריקת המשחק הראשון.י

שימו לב שבבנים 12 יש חלק עליון וחלק תחתון בהגרלה.י

נא להגיע כמה דקות לפני השעה הנקובה ולהתייצב בשולחן הקבלה.י
מי שיאחר יפסל!!!י

מיני טניס, הרשמה בין השעה 9:00 ולא יאוחר מ 9:30
אני ממש מבקש לא לאחר. אנחנו עושים מאמצים לעמוד בזמנים וכל אחד שמאחר משבש לנו את התכניות.י

תודה ובהצלחה לכולם
רמי