...שלום לכולכם
להלן שעות לשבת 11.01.20 יפו

 מזג אוויר אמור להיות לטובתינו. בכל מקרה עדכון יתפרסם כאן באתר בשבת ב 7:00 בבוקר

בנים 10

מפאת כמות המגרשים המוגבלת, אנו נאלצים להעביר את קטגוריית בנים 10 לאקדמיה לטניס ברוקח 4 מול רידינג
נא להגיע בין השעה 11:45-11:30

בנים 12, הקטגוריה תפוצל כשחלק יגיעו עד שעה 14:00 והשאר יגיעו עד שעה 16:00
השמות הבאים נא להגיע עד 14:00
איתי קפוזה
יאיר כהן
עמית טובול
אסף כהן
דוד רבינוביץ
גילעד בלנקשטיין
עידו גזי
עומר גוזלן
אילון ונגר
דן גבוביץ
ליאור לוינס
פלג אזולאי

שאר הבנים 12 נא להגיע לא יאוחר מ 16:00

בנות 14 להגיע עד 08:30

בנות 10/12 מגרש מלא להגיע עד 08:30

בנים 16 להגיע עד 12:3

בנים 14 להגיע עד 14:00

3/4 מגרש
נא להגיע להרשמה לא יאוחר מ 10:30
התכנית היא (במידה וכולם מגיעים בזמן) לערוך תדריך ב 10:45 לחלק למגרשים, ולהתחיל משחקים בסביבות 11:15 עד 11:30.י

בכל לשון של בקשה, נא להגיע בזמן.י

בהצלחה לכולם

רמי