תחרויות סבב פרינס מוכרות על ידי איגוד הטניס והטוטו כתחרויות ניקוד.י

כל משתתף בסבב שבידם טניקרט של איגוד הטניס יקבלו ניקוד לדירוג הארצי כאזורית 2.י
הניקוד ניתן על ידי האיגוד בזמנים שונים במשך השנה ומתפרסם באתר האיגוד.י